Fotos Segeln / Stefan Lorenz / Aachen

 Segeln Segeln 001 Nord-Ostsee Kanal 2004
 Segeln 001 Nord-Ostsee Kanal 2004

 Segeln Segeln 001 Nordsee 2004
 Segeln 001 Nordsee 2004

 Segeln Segeln 002 Nordsee 2004
 Segeln 002 Nordsee 2004

 Segeln Segeln 002 a Gollum 199-
 Segeln 002 a Gollum 199-

 Segeln Segeln 002 c Gollum 199-
 Segeln 002 c Gollum 199-

 Segeln Segeln 002 g Gollum 199-
 Segeln 002 g Gollum 199-

 Segeln Segeln 003 Nordsee 2004
 Segeln 003 Nordsee 2004